Insändare

Uppehåll


Uppehåll är en tjänst som vi erbjuder en kortare period (dock minst 3 utgivningsdagar), då du vill stoppa utdelningen av tidningen. De första 14 dagarna under ett uppehåll berättigar inte till en framflyttad prenumerationsperiod.
 
Namn *
   
Abonnentnummer
   
Adress *
   
Postnr.*
   
Postadress *
   
Telefonnummer
   

Uppehåll med tidningen
fr.o.m

t.o.m

   
Ev. Upplysningar till oss